1. Knubbel der Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.V. - Rote Funken Köln

Knubbel-Leed

1. Knubbel
Kölsche Funke rut - wieß vun 1823 e.V. - Rote Funken Köln

1. Knubbel der Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.V. - Rote Funken Köln


Uns Knubbel - Leed:       D’r Streckstrump

Bestimmungen der GEMA lassen ein  Anhören leider nicht zu !Bestimmungen der GEMA lassen ein  Anhören leider nicht zu !Bestimmungen der GEMA lassen ein  Anhören leider nicht zu !  anhören

Die schönste Kääls vum rut-weiß Korps,
dat es doch Stadtbekannt,
die hät dä eeschte Knubbel nor,
d´r "Streckstrump" stolz benannt.
Schön grad gewaße wie´n Kääz
un schön och vun Geseech.
Meer schleeße en uns golde Hätz
zo Kölle jedes Weech. :,:

Un wann meer su durch Kölle trecke,
et üvverall ´nen Oplauf git.
Die Mädcher dun de Häls all recke
"Paßt op: dä eeschte Knubbel kütt!"

Et ganze Johr stonn treu un brav
mer immer beienein
un halde unse kölsche Klaaf
en Ihre huh un rein.
Dunn stets uns Pfleech en Deens un Paus
selvs wann et Wedder rauh.
Un gonn meer ovends ens eraus -
dann nor met uns´rer Frau. :,:

Un wann meer su durch Kölle trecke,
et üvverall ´nen Oplauf git.
Die Mädcher dun de Häls all recke
"Paßt op: dä eeschte Knubbel kütt!"

Dä 1. Knubbel schlufft in Rom

Doch wann der löst´ge Kreeg fängk an
dann zeig sich esch uns Kraff.
An eeschte Stell steht Mann an Mann
dä eeschte Knubbel Straff.
Dann scheeße mer met "Mannesmut"
als Stolz vum rut-weiß Korps
dä ganze Griesgrams-Zauber dut
met unserem Humor. :,:

Un wann meer su durch Kölle trecke,
et üvverall ´nen Oplauf git.
Die Mädcher dun de Häls all recke
"Paßt op: dä eeschte Knubbel kütt!"


Besucher Nr.:

 

(c) 2004 - 2017/ 1. Knubbel der Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.V. - Rote Funken Köln [Stand: 24.03.2017]
   Webmaster: Ingo E. Müller - Fleutekies